Foto: Trym Ivar Bergsmo

Du er her: Hovedside
Vesterålen Regionråds Kulturkalender

Oppsummering av TellTursesongen 2016

TellTur 2016 åpnet 3.juni og stengte 1.november. Godt over 700 turgåere registrerte i overkant av 11500 turer i denne perioden. For Vesterålen og Lødingen er dette nesten ei dobling fra åpningsåret 2015. Regner vi om alle turene til km har turgåere i TellTursystemet lagt ned nærmere 60 000 km.
[ Les mer ] 6.12.2016
Høring - Kartlagte- og verdisatte friluftslivsområder i Vesterålen!
Det viktige arbeidet med å kartlegge og verdsette kommunenes friluftslivsområder er ferdig! Nå gjenstår kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget gjennom en offentlig høring. Bidra til arbeidet ved å sjekke at "dine" områder er med!
[ Les mer ] 28.10.2016
Kul Tur ble en suksess

Kultur- og Naturuka i Vesterålen hadde 1500 besøkende på de 15 arrangementene vi hadde i løpet av uka.

[ Les mer ] 26.9.2016
LUXe fra Donegal på besøk i Vesterålen

Kultursamarbeidet og kulturkontorene i Vesterålen er vertskap for LUXe fra Donegal i Irland, som kommer til Vesterålen denne uka. Dette som en del av den internasjonale kulturavtalen Kultursamarbeidet i Vesterålen har med Donegal County Council i Irland.

[ Les mer ] 12.9.2016
Programmet for Kul Tur - Kultur- og Naturuka i Vesterålen

Den andre Kultur- og Naturuka i Vesterålen arrangeres 11.-18. september 2016. Med denne aktivitetsuka ønsker vi å sette fokus på natur og kultur.

[ Les mer ] 1.9.2016
Ordførerens tur!

KUL TUR, Kultur og naturuka i Vesterålen, uka gjennomføres i uke 37 med flere spennende arrangement. Nytt i år er Ordførerens tur. I løpet av lørdag 17. og søndag 18. september ønsker samtlige Ordførere i regionen å invitere innbyggerne på tur i sin hjemkommune.
[ Les mer ] 30.8.2016
Kul Tur - Kultur- og Naturuka i Vesterålen 11.-18. september 2016

Vesterålen friluftsråd og Kultursamarbeidet i Vesterålen arrangerer «Kul Tur – Kultur- og Naturuka i Vesterålen» for andre gang. Årets uke er 11.-18. september, og vi samarbeidet med ulike organisasjoner og foreninger med å fylle uka med arrangement som fokuserer på kultur og natur. Vi er spesielt glad for at flere tilbakestrømmere har takket ja til å bidra. Bl.a. er Rose Lund Reinsnes med på åpningsarrangementet, og avslutningsarrangementet er med Håvard Prytz.

[ Les mer ] 25.8.2016
Tildeling av reise- og arbeidsstipend til Øst-Island

Kunstneren Ingrid Larssen er tildelt reise- og arbeidsstipend til Øst-Island. Gjennom samarbeidet som Vesterålen kulturutvalg har med Øst-Island kulturråd, tilbys hvert år et arbeidsopphold. Ulike kommuner på Øst-Island har vært vertskap for ordningen. I år er Vopnafjordur kommune vertskap.

[ Les mer ] 22.8.2016
Påmelding til Base Camp Skogsøya er åpnet!

Base Camp Skogsøya er en actionfylt friluftsleir for aktive ungdommer fra 13 til 18 år. Arrangementet holder til på Øksnes maritime leirsted på Skogsøya og går helgen 2.- 4.september.

Påmelding her!
[ Les mer ] 19.7.2016
Igangsetting av planarbeid

Kultursamarbeidet i Vesterålen har igangsatt arbeidet med: "Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2016-2019". Planarbeidet vil foregå i høst og fullføres med politisk behandling i løpet av vinteren 2016/2017.

[ Les mer ] 6.7.2016
Reise- og arbeidsstipend til Øst-Island

Kultursamarbeidet i Vesterålen utlyser et reise- og arbeidsstipend til Øst-Island for kunstnere og kulturarbeidere. Stipendet gjelder for de som yrkesmessig arbeider med kunst og kultur. Søkeren må være bosatt i Vesterålen. Et bosted i Vopnafjörður på Øst-Island stilles gratis til disposisjon. Utgifter til reise og noe kostpenger dekkes av Kultursamarbeidet i Vesterålen.

[ Les mer ] 24.6.2016
Filmkurs i sommer

I sommer arrangerer Filmfokus Vesterålen filmkurs i samarbeid med kulturkontorene i Vesterålen.

[ Les mer ] 23.6.2016
Tildeling av prosjektstøtte Tilbakestrøm

Kultursamarbeidet i Vesterålen har tildelt prosjektmidler Tilbakestrøm til Tord Olsen fra Hadsel og Ann-Iren Hansen fra Øksnes.

[ Les mer ] 13.5.2016
Nye kr 300 000,- til skilting av turløyper!

Les mer om dette her! 19.4.2016 


Søk etter ord:


 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Trym Ivar Bergsmo • 2002-2019 © Systems by NorNet.no