Foto: Trym Ivar Bergsmo
Du er her: Hovedside - Om Vesterålen regionråd - Uttalelser/høringer
Uttalelser/høringer

amoxil without prescription

amoxicillin prescription no insurance

how much is an abortion pill

abortion pill over the counter teampaula.azurewebsites.net

seroquel avis

seroquel overdose link

prednisolon kur

prednisolon bivirkninger

how to terminate a pregnancy

home abortions link

paroxetine sevrage

paroxetine

buy medical abortion pill online

where to buy ru 486 abortion pill go

serevent inhaler price

serevent asthma link

cialis cena 20 mg

cialis cena v lekarne sigridw.com

cialis generico forum

cialis pillola gialla inetapakistan.azurewebsites.net

paroxetin in venlafaxin

paroxetin 20 mg
Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur

Uttalelse ang ny kommunelov

Uttalelse om flytilbudet i Vesterålen

Høringsuttalelse Nasjonal transportplan 2018-2029

Støtteerklæring for dobbeltspor Ofotbanen

Uttalelse i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2014

Uttalelse strukturplansak - strategier for fremtidig struktur i videregående opplæring

Uttalelse vedrørende fylkesrådssak 01014 og avviklingen av regionale næringsfond i Nordland

Nedleggelse av skoletilbudet ved den videregående skolen i Lødingen og Bø

Framtidig AMK-struktur i Helse Nord

Om forslag til nedleggelse av Foreldre-barn tilbud ved Sollia Barnehjem

Vedr fengselssituasjonen i Midtre Hålogaland

Behov for konseptvalgutredning E10 Lofoten (Fiskebøl - Å)

NRKs tilstedeværelse i Vesterålen og Midtre Hålogaland

Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen

Vedr planlagte endringer i psykiatritjenesten i Vesterålen fra 1.1.2014

Vedrørende fengselssituasjonen i Midtre Hålogaland

Samhandling Nordlandssykehuset og kommunene i Vesterålen

Reduksjon av statlig støtte til regionale filmtiltak - barn og unge

Ambulansehelikopter i midtre Hålogaland - Lokalisering

Kunnskapsinnhenting om virkninger av petro-aktivitet i det nordøstlige Norskehavet

Innspill - høring til KVU Sortland - Evenes

Innspill - høring til Transportplan Nordland

Høringsuttalelse Nasjonal transportplan 2014 - 2023

Høringsuttalelse Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen

Hvorfor er kommuner i Vesterålen oppført i ROBEK?

Vedr mulig nedleggelse av Norturas anlegg på Sortland

Fergesambandet Melbu - Fiskebøl

Samferdselsutredning for nordre Nordland og Sør-Troms og Stamnettutredninger for Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og AVINOR

Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Distriktskvoteordning 2006 – Høring

Vesterålen regionråds høringsuttalelse til Hålogalandssykehuset HF vedrørende rapport «Tjenestetilbud 2. Viktige veivalg»

Innspill til samferdselsutredning for nordre Nordland og Sør-Troms

Vedr Presseoppslag om politiberedskapen i Vesterålen

Konsekvensutredninger for Lofoten - Barentshavet på fiskeri, skipstrafikk og ytre påvirkning

Hurtigrutemuseet

Lokalisering av Stokmarknes sykehus

Overfiske i Barentshavet

Omgjøring av fergesambandet Andenes–Gryllefjord til riksveisamband

Politiets beredskaps- og vakttjeneste

333-skvadronens beredskap

Kvinner og likestilling i Nordland

Vern av norsk kysttorsk

Museum nord

Kommunestrukturprosjektet

Kinnarpserklæringen

Helårlig petroleumsvirksomhet

Høringsuttalelse om differensiert arbeidsgiveravgift

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Trym Ivar Bergsmo • 2002-2019 © Systems by NorNet.no